2012 Contributors

A special thank you to our sponsors and donors!
It is only through their generosity that we can continue our work.

 

Financial Contributors

$40,000+

Enkai Investment LLC

$30,000-$39,999

$20,000-$30,000

$10,000-$19,999

Robert Pen Yuan & Benny Huang
May Chang
Siming Hsu

$5,000-$9,999

Kathleen Chien

$2,000-$4,999

Kuo Chueh Lin, Hui Mei Chung Lin
Natrii Inc
Amida Society
Yueh Feng Rita Daues
Linda Chien

$1,000-$1,999

Linda Chien
Lai Chuen Lin Kao, Min-Kong Kao
Paul & Su-Yin Tsai
Songlin Development
Peter & Irene Tong
Debbie Miller

$500-$999

Nuwave Better Life Inc
David & Ino Hong
Mei Ying Tang
Daniel Owen

$200-$499

Charles & Nancy Chen
Hsiu My Lee
Lin H. Chen
Lisa Hsin Yuan & Johnny Tsai
Mei-Lin Chen Yang, Pinyu Yang
Rose Valley Center
Yueh Wu Chang
Herbert Lin
Janny Chen
Kuo Jen Lin
Angela & Jack Chong
Eric & Theresa Chiang
Calvin Wang Ching His
Chien Hon Chen
Hwu Rang Herbert Lin
Shu-Li Kao
Shu-Li Lo Kao
Wen Fang lai
Yaju Hsieh & Victor Lee
吳讓夫婦
Frances Lee
Rena Guat Ong
Henry K Hong
王經文

$1-$199

Lily& I-Cheng Chiu
Yi Yu Lo Chen 陳羅益友
Albert, Dora, Paul Wu
Alice Chang
Carina Chien
Chichi Cherng
Chou M & Ting Juei Peng
Jason Lin
Mei Yin Chen
Ming Ching Kako
Su Xia Ma
Wen Ching Chu
Christopher Chien
Danny Tuason
張麗如
彭原祥
蘇美蓉
鍾建成
魯孝菁Doris Lu
Janice Thach
Julia Day
Vance Shih
楊憶云 Jennifer
茂昌 Betty
Ingnan Yii 周太太
Minder & Jean Day
Shirley Kung
張錦如
楊慶祥
游靜郁/俞柏敦
莫太太
陸錦美( Ada Lu)
Fang Ping Lin, Yun-Fei Hung
Lisa Lee
Ming-chung Chao
東方特快
Jason Ning 寧台生
Mrs. Ning 寧太太
Phong Luong
Shirley Kung 李雪清
Wong I Pai 白王懿
成美牙科
游靜郁/ 俞柏敦
長和百貨店
Ada Lu
Apollo
Ching May Lu ( Ada Lu)
Jean Day
譚太太
Ling Cho
Ching Sui Lee, Jui Ling Wu
MFG Funding Inc
Roger I Hong
Frances Lee
David & Ino Hong
高明卿
楊文珠
葉明美

Material Contributors

傅榮助/ 沈文禎 – Food
Janet Sheng / Wand Packaging Inc. – Vitamins
Serena 徐嘉蓮 – Oil, Rice, etc.
周協   鶯 – Food
Melanie Loi – Clothes and Shoes