2016 Contributors

Thank you very much to our sponsors and donors!
It´s your generosity that we can continue our work.

Financial Contributors

$25,000+

 

$10,000+

 

$5,000+

EILEEN WENCHING KU

$2,000+

KOU CHUEH LIN
RICHIN TRADING INC.
KATHLEEN CHIEN
KUEI HSIUNG GORDON WU
SHEILA LIAO
RITA Y. DAUES

$1,000+

LINDA CHIEN
MARGARET W KAO
MABEL CHIA GIN KAO
SONGLIN DEVELOPMENT LLC
PAUL & SU-YIN TSAI
HUI MEI CHUNG & KOU CHUEH LIN
ROSE VALLEY CO LLC

$500+

CHIAO TUN SHIH
EDWARD INT’L USA INC.