Medical Outreach – 2013 at Tijuana

2013-TJ-19 2013-TJ-23 2013-TJ-11 2013-TJ-14 2013-TJ-2 2013-TJ-24 2013-TJ-1 2013-TJ-3 2013-TJ-6 2013-TJ-4

Category: Medical Clinic · Tags: ,

Medical Outreach – July 2011 at Tijuana

DSCN1109 DSCN1108 DSCN1113 DSCN1114 DSCN1115 DSCN1125 DSCN1131 DSCN1134 DSCN1161 DSCN1162 DSCN1164 DSCN1165 DSCN1177 DSCN1179 DSCN1188 DSCN1203 DSCN1207 DSCN1209 DSCN1214 DSCN1238 DSCN1229 Fundacion Maria DSCN1256 DSCN1251 DSCN1248 DSCN1246

Category: Medical Clinic · Tags: , ,

Medical Outreach – January 2011 at Tijuana

col. el nino-7 col. el nino-4 col. el nino-6 col. el nino-10 col. salvatiera-15 col. salvatiera-16 col. salvatiera-17 col. salvatiera-14 los pino-1 los pino-7 los pino-8 los pino-18 st. maria-5 col. salvatiera-21

Category: Medical Clinic · Tags: ,

Jan. 18th, 2017 – USC/APO Leadership Dinner Party

170118_1 170118_2 170118_3 170118_10 170118_4 170118_5

Category: Food · Tags:

Skid Row – Dec. 11th, 2016 (Video Part)

Category: Food · Tags: